Văn phòng TMS Vĩnh Yên
Tầng 21, tòa nhà Charmvit, Trần Duy Hưng, Hà Nội
Địa chỉ dự án: Khu đô thị TMS Vĩnh Yên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
Hotline: 0904 202 115
Điện thoại: 096 9696 823

Website: https://tms-vinhyen.net